اهداف و برنامه ها

 

اهداف و برنامه های دبیرستان شهید مسعود مقدم 

دبیرستان شهید مسعود مقدم با تبعیت از اهداف آموزشی نوین ماموریت خود را ، توانمند سازی دانش آموزانی با ۳ ویژگی تاثیر گذاری ،خودباوری و شایستگی می داند .

این دبیرستان با استفاده از مشاوران و همکاران مجرب از طریق برقراری ، تعامل سازنده با سایر نهادهای آموزشی علمی ، فرهنگی و تربیتی ضمن تکریم به اولیا و دانش آموزان و دبیران تلاش خواهد داشت تا با شفافیت در پاسخ گویی به دانش آموزان و اولیا در تمامی زمینه هاشرایط را برای دانش آموختگان جهت ورود به جامعه آماده نماید .